ทำความรู้จัก FTP ในจักรยาน

ถ้าเกิดคุณเป็นนักปั่นที่ค่อนจะตั้งใจจริง แล้วก็ซีเรียสเรื่องความเร็วสำหรับเพื่อการขี่จักรยาน วันนี้พวกเรามีวัสดุสองชิ้น มาเสนอแนะ ซึ่งคุณไม่สามารถไม่มีสองสิ่งนี้ได้ ซึ่งก็คือ การประมาณอัตราการเต้นของหัวใจ รวมทั้งการประเมินพลังสำหรับในการขี่จักรยาน นั่นเอง

การประเมินอัตราการเต้นของหัวใจนั้นเป็นการวัดส่วนประกอบทางสรีรวิทยาที่สำคัญ ว่า ร่างกายมีการสนองตอบยังไง สำหรับเพื่อการฝึกหัดหรือแข่ง รวมถึงการที่ร่างกายมีความรู้ความสามารถสำหรับในการรู้สึกตัวภาวะดีแค่ไหน สนองตอบต่อโปรแกรมการฝึกหัดได้ดิบได้ดีแค่ไหน ในระหว่างที่ ตัววัดพลังสำหรับในการขี่จักรยาน Power Meter นั้นเป็นเครื่องมือรากฐาน ที่จะทำให้ท่านศึกษาเกี่ยวกับ พลังสำหรับเพื่อการขี่จักรยาน ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการรักษาพลังสำหรับการปั่นจักรยาน Functional Threshold Power (FTP) รวมทั้งสามารถสร้างโซนการฝึกฝนที่สามารถช่วยปรับความสามารถของคุณอย่างรอบคอบเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการขี่จักรยานของคุณ แต่ว่าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปไขว่คว้าหามา หากมันสะเทือนต่อวิถีชีวิตคุณ

พวกเรามารมองความเกี่ยวข้องระหว่างจุดเริ่มต้นล้า กับ ข้อจำกัดของพลังสำหรับในการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP)

ช่วงเวลาที่คุณมีการซ้อมที่ความหนักมากมายๆกรดแลคติกก็จะถูกผลิตจากกล้าม ถ้าร่างกายของพวกเรามีการผลิตกรดแลคติกมากยิ่งกว่าจำนวนที่ร่างกายสามารถกำจัดออกได้ ระดับของกรดแลคติกภายในร่างกายก็จะมากขึ้น ไปแตะต้องระดับจุดเริ่มต้นล้า (จุดที่เริ่มมีการสะสมของกรดแลคติก) ซึ่งกรดแลคติกนี้ก็จะไปยั้งแนวทางการทำงานของกล้าม สำหรับการรักษาระดับของงานที่ที่ได้ อาทิเช่น ในระหว่างที่คุณขี่จักรยานที่ระดับความหนักสูงๆกล้ามก็จะกำเนิดอาการล้า และไม่สามารถรักษาระดับความเร็ว พลังขา รอบขาได้ แรง ค่าต่างๆพวกนี้ก็จะลดลดลง โดยเหตุนี้กรรมวิธีการที่นิยมสำหรับเพื่อการยกฐานะจุดแรกเริ่มล้าขึ้น เพื่อสามารถรักษาระดับของความหนักที่ระดับที่ค่อนข้างสูงๆได้นั้น คุณต้องสร้างโปรแกรมการฝึกฝนที่จะปรับปรุงระดับของจุดเริ่มต้นล้านั่นเอง โดยใช้ การฝึกฝนแบบโซน

การจะหาระดับจุดเริมล้า หรือ จุดที่เริ่มมีการสะสมของกรดแลคติกนั้น แนวทางที่ใช้กันเป็นมาตรฐานรวมทั้งเป็นการทดลองที่แพงมันก็คือ การทดลองจำนวนกรดแลคติกในเลือดนั่นเอง แม้กระนั้น ทาง Training Peak ได้ปรับปรุงแนวทางการทดลองที่มีลักษณะคล้ายกันสำหรับในการคำนวณหา จุดแรกเริ่มล้า ซึ่งก็คือการหาจุดที่เรียกว่า ข้อจำกัดของพลังสำหรับเพื่อการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP) โดยค่านี้ก็คือ ค่าของพลังสูงสุดที่คุณสามารถรักษาได้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งๆโดยธรรมดาแล้วซึ่งก็คือ 1 ชั่วโมง หรือบางทีก็อาจจะเทียบกับความรู้ความเข้าใจสำหรับในการขี่จักรยานแบบ Time Trial นั่นเอง เมื่อนักกีฬาขี่จักรยานที่ระดับที่ถือว่าต่ำกว่า FTP นั้น นักกีฬาก็จะใช้ออกสิเจนแล้วก็ จำนวนกรดแลคติกที่เกิดขึ้นอยู่กับการนำออกและก็นำกรดแลคติกไปใช้ก็ยังทำเป็นดี ก็เลยไม่มีการสั่งสมของกรดแลคติก นั่นเอง รวมทั้งสามารถรักษาพลัง สำหรับในการขี่จักรยานได้

การคำนวณหา ข้อจำกัดของพลังสำหรับในการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP)
สำหรับในการคำนวณหา ข้อจำกัดของพลังสำหรับการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP) นั้น คุณจึงควรใช้การทดลองแบบภาคสนาม โดยการใช้ ตัววัดพลังสำหรับเพื่อการขี่จักรยาน (Cycling Power Meter) หากคุณไม่มีสิ่งนี้ และก็ต้องการจะคำนวณโซนการฝึกฝนด้วยการใช้โซนอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยเหมือนกัน

พวกเรามาดูกรรมวิธีหาค่า ข้อจำกัดของพลังสำหรับในการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP)
1.ทำวอร์มร่างกายเป็นระยะเวลา 10 นาที
2.เมื่อเสร็จสมบูรณ์การวอร์มร่างกาย แล้ว ให้ขี่ที่ความหนักสูงสุดเป็นระยะเวลา 20 นาที
3.หลังจากนั้นนำข้อมูลของ Power Meter ที่ได้ ในช่วงเวลา 20 นาที นั้นมาหาค่าพลังเฉลี่ย
4.คูณค่าถัวเฉลี่ยของพลังด้วย 0.95 เพื่อหาค่า ข้อจำกัดของพลังสำหรับเพื่อการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP)

ได้แก่ ถ้าเกิดค่าพลังเฉลี่ยของการขี่จักรยานของคุณที่ 20 นาที นั้นได้ 280 วัตต์ ด้วยเหตุนั้นค่า ข้อจำกัดของพลังสำหรับการปั่นจักรยาน Function Treashold Power (FTP) ของคุณจะมีค่าพอๆกับ 266 วัตต์ มันก็คือค่าที่คุณจะสามารถรักษาความรู้ความเข้าใจสำหรับการปั่นจักรยานได้เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง โน่นเป็นแถวคิดที่ดี รวมทั้งคุณสามารถทำอีกครั้ง ได้ในหลายๆตอนของการฝึกฝน เพื่อทดลองระดับความฟิตของคุณ
พวกเราจะใช้หาโซนการฝึกฝนได้ยังไง

ในช่วงเวลาที่โซนของการฝึกฝนของนักกีฬารถจักรยาน หรือ ผู้ที่ขี่จักรยานนั้น นิยมใช้การคำนวณเป็นปริมาณร้อยละ ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด แม้กระนั้นก็มีนักกีฬารถจักรยานที่แท้จังต่อการฝึกหัดนั้น จะใช้ความหนักเป็นปริมาณร้อยละ ของ ข้อจำกัดของพลังสำหรับในการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP) ทำไมหน่ะหรือ ก็เพราะ การใช้อัตราการเต้นของหัวใจนั้นจะมีตัวแปรที่มีผลทางตรงรวมทั้งทางอ้อมสำหรับการขี่จักรยานนั่นเอง อาทิเช่น ลม รอบขา ความชัน ต่อให้พื้นที่ ซึ่งจะมีผลให้มีผลต่อจุดเริ่มต้นล้าของพวกเขา
เมื่อคุณคำนวณค่า ข้อจำกัดของพลังสำหรับเพื่อการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP) คุณสามารถใช้โซนนี้สำหรับเพื่อการพินิจพิจารณาโซนการฝึกฝนบน Training Peak ได้

ความหนักระหว่าง 56-75 เปอร์เซ็นต์ของ ข้อจำกัดของพลังสำหรับการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP) ขึ้นกับความฟิตของแต่ละบุคคล เป็นการฝึกฝนระบบพลังงานแบบแอโรบิก ซึ่งอาจจะขี่ในโซนนี้มากยิ่งกว่า 2 ชั่วโมง สำหรับเพื่อการฝึกหัด
Training Zone 3

เรียกว่า Tempo ความหนักระหว่าง 76-90 เปอร์เซ็นต์ของ ข้อจำกัดของพลังสำหรับเพื่อการปั่นจักรยาน Function Threshold Power (FTP) ส่วนมากการฝึกฝนนี้จะใช้เวลาราว 20 นาที – 2 ชั่วโมง ขึ้นกับระดับความฟิตของแต่ละบุคคล